Kim jest uchodźca? O tym i wielu innych ciekawych zagadnieniach można dowiedzieć się z podręcznika “Oblicza geografii 2 zakres podstawowy” stworzonego dla klasy drugiej liceum oraz technikum. 

Kim jest uchodźca?

Uchodźcą nazywamy osobę, która z powodu zagrożenia życia musi uciekać ze swojego kraju. Przemieszczanie się ludności z powodu klęsk żywiołowych, wojen, czy innych powodów zmuszających do wyprowadzki jest rodzajem migracji wymuszonej. Życie uchodźców nie należy do łatwych. Często mają problem z wydostaniem się ze swojego kraju, a jak już się wydostaną czeka ich długa droga zanim znajdą schronienie w innym. Często zanim do tego dochodzi chorują i umierają. Gdy już uda im się dostać do innego miejsca, zazwyczaj na początku mieszkają w obozach dla uchodźców. 

Jakie jest zróżnicowanie etniczne i narodowościowe ludności świata?

Jakie rasy ludzkie żyją na świecie? Co je wyróżnia? Ludzie różnią się między sobą i to niepodważalny fakt. Różnią nas wiek, płeć, wygląd, miejsce zamieszkania, cechy charakteru itp. itd. To, gdzie się urodzimy decyduje o tym do jakiej przynależności narodowościowej i etnicznej należymy. Jak więc dzieli się ludzi?

Jakie są odmiany ludzkie?

Do podstawowych odmian ludzkich zalicza się rasę białą (europeidalną), żółtą (mongoloidalną) i czarną (negroidalną). Są to główne odmiany. Poza nimi istnieją jeszcze rasy mieszane. Są to: Metysi, Mulaci i Zambo. Metysi to potomkowie przedstawicieli rasy białej europejskiej oraz żółtej amerykańskiej. Mulatami nazywa się potomków przedstawicieli odmiany czarnej i białej, a Zambo to potomkowie odmiany czarnej i żółtej amerykańskiej. Przedstawiciele poszczególnych ras różnią się między sobą wieloma elementami. Są to kształt oczu, nosa i twarzy, a także skład krwi. Mówiąc o zróżnicowaniu narodowościowym i etnicznym ludzi przychodzi do głowy pojęcie “naród”. Narodem określa się grupę ludzi, których wiąże wspólna historia, język, terytorium, kultura i gospodarka. Do najczęstszych kryteriów, które są czynnikiem określającym naród jest język. Drugim jest terytorium.

oblicza geografii 2 zakres podstawowy Tags: